Integraal Mobiliteit Centrum Flevoland

Provincie Flevoland | feb 2019 – apr 2020 | Smart Mobility

Met dit project verbinden we publieke wegbeheerders met private dienstverleners om de individuele reis-doelstellingen van weggebruikers te verbinden met het optimale en gebiedsgerichte gebruik van de beschikbare infrastructuur.

IMCF overzicht verkeer

samenwerking tussen wegbeheerders

Samenwerking tussen wegbeheerders onderling is een belangrijke randvoorwaarde voor duurzame bereikbaarheid. Voor een betere gebiedsgerichte benutting van de infrastructuur, maken gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat afspraken over een efficiënte en effectieve invulling van verkeersmanagement, incidentmanagement, datagebruik en Smart Mobility. Het Integraal Mobiliteit Centrum faciliteert deze afspraken met een aantal Smart Traffic Management Componenten.

samenwerking tussen wegbeheerders en mobiliteitsdiensten

Het vergroten van de bewustwording bij weggebruikers over hoe en wanneer zij hun reizen maken, is een belangrijk sturingsmiddel. Verbinden van verkeersmanagement (het collectief optimaliseren van het gebruik van de infrastructuur) met mobiliteitsmanagement (gericht op de optimale reisbeleving van de consument) zorgt voor betere reisinformatie naar weggebruikers. Het Integraal Mobiliteit Centrum levert de koppeling met individuele Smart Mobility technologie om weggebruikers te ondersteunen bij hun gepersonaliseerde rit. Zodat reisinformatie in de auto en langs de weg consistent is.

publiek private samenwerking

Het Integraal Mobiliteit Centrum in Flevoland (IMCF) komt voort uit landelijke ontwikkelingen als Praktijk Proef Amsterdam en Socrates2.0, Talking Traffic en iCentrale.

En gaat over een andere manier van samenwerken met alle stakeholders. Gericht op regio overstijgende samenwerking tussen wegbeheerders onderling en tussen wegbeheerders en mobiliteitsdienstverleners. Met als insteek om vanuit nieuwe samenwerkingen te komen tot volwassener verkeersmanagement.

Tijdens het Flevoland Mobility Lab werd de coalitie van Goudappel Coffeng, Vialis, Technolution, BOSMA Management en Advies en Hogeschool Windesheim beloont met het predicaat “TOP IDEE”.

20190305 - Integraal Mobiliteitsmanagement Flevoland - Pitchplaat 7 maart

verkenning als eerste stap

Voor een goede positionering van het Integraal Mobiliteit Centrum is besloten om vóór uitvoering van het idee een nadere verkenning te doen, om een compleet beeld te krijgen van de opties voor een duurzaam behoud van de bereikbaarheid van Flevoland.

Deze verkenning is eind 2019 afgerond en was input voor de besluitvorming over het waarom, wat, hoe en wanneer van de volgende fase.

vervolg van het projectidee voor een IMCF

Begin 2020 heeft de besluitvorming over de volgende fase geleid tot het verzoek van de afdeling Infra van Provincie Flevoland om samen de ontwikkeling van een IMCF voor het evenementen gebied rond Walibi vorm te geven. Waar we de planvorming willen ondersteunen met het ontginnen van de noodzakelijke samenwerkingen met alle actoren en belanghebbenden.  En we misschien al in 2020 kunnen proefdraaien bij een evenement.