iCentrale

Provincie Noord Holland | jan 2016 – dec 2016 | centrale als een service

iCentrale is een landelijk programma

Het landelijke programma voor iCentrale streeft er naar om van ruim 150 publieke centrales in 2016 te gaan naar 0 publieke centrales in 2025.

De bediening van tunnels, bruggen, sluizen, verkeersmanagement, stadstoegang, stadsbeheer, hulpdiensten en openbaar vervoer wordt dan onder regie van publiek volledig uitgevoerd door private partijen.

bijdrage aan techniek en systemen

Als leider van HoofdGroep 4 (HG-IV) van iCentrale mocht ik meewerken aan de eerste opzet van Techniek en (ICT) systemen. Doelstellingen voor HG-IV waren:

  • HG-IV zorgt voor de randvoorwaarden vanuit de techniek om de missie van het totale programma mogelijk te maken;
  • noodzaak voor een gedragen architectuur die over de domeinen heen gaat en welke leidt tot een menukaart van proposities die vanuit de leveranciers van systemen kan worden aangeboden;
  • verbinding vereist tussen “data” en “systemen” vanuit technisch oogpunt;
  • verbinding vereist tussen “centrale bediening en personeel” en “systemen” vanuit functioneel oogpunt;
  • voortbouwen op resultaten die beschikbaar zijn in de markt.

iCentrale kort samengevat

iCentrale is een nuttige set van standaarden, waaronder een opleidingsspoor om goed gekwalificeerd personeel voor de flexibele schil op te leiden. En iCentrale kan een rol spelen om inzichtelijk te krijgen welke eisen aan geïntegreerd verkeersmanagement gesteld moeten worden.

iCentrale biedt een geïntegreerde, uniforme en locatie onafhankelijke werkplek, die bemenst wordt door een gekwalificeerde dienstverlener.

iCentrale

opties voor transitie

Het landelijke programma iCentrale voorziet in een efficiencyslag met drie mogelijke transities, die ook nog eens te combineren zijn.

  1. Eén mogelijkheid is dat een gemeente of provincie losse, op één domein gerichte centrales integreert tot een centrale die meerdere domeinen bedient. Met zo’n multi-domein-centrale bespaart de organisatie op huisvesting, maar ook op systemen en personeel.
  2. Een tweede transitie is om bediencentrales regionaal in te zetten: in plaats van een centrale voor gemeente A of provincie B wordt het een regionale centrale voor meerdere overheden. Ook hier geldt: minder kosten voor huisvesting, systemen en personeel.
  3. Een derde transitie is dat de overheid niet alles zelf uitvoert, maar werkzaamheden als diensten afneemt van gespecialiseerde bedrijven. De verwachting is dat bedrijven de taken goedkoper kunnen uitvoeren dankzij schaalgrootte (hetzelfde werk voor meerdere klanten) en specialisatie (specifiek ingericht voor de taak).