Data top 10 overheid

Future Mobility | apr 2019 | Data top 10 overheid

Actuele rapportage over de stand van zaken van de data top 10 voor het bereikbaar houden van Nederland.

rapport actuele status data top 10

Langs een aantal vragen heeft BOSMA Management en Advies input geleverd aan het bedrijf Future Mobility, over hoe ik de huidige stand van zaken zie, als het gaat om de toepassing van data bij Smart Mobility.

Wilt u ook weten wat ik op onderstaande vragen geantwoord heb? Neem dan contact op en ik kom graag bij u langs.

specifieke vragen

 1. Hoe maken we onze wegen  digitaal leesbaar?
 2. Welke externe databronnen kunnen we benutten om het verkeer te beïnvloeden?
 3. Hoe kan Rijkswaterstaat in de dagelijkse operatie beter gebruik maken van data die rechtstreeks uit voer- en vaartuigen kan komen? Bijvoorbeeld puthole (staat van de weg) en e-call (automatische oproep bij noodgeval) informatie, maar ook data uit Mobility as a Service, Verkeersmanagement en Mobiliteitsmanagement).
 4. Met welke data/informatie van Rijkswaterstaat kunnen publieke en private partijen tot nuttige toepassingen komen?
 5. Welke normen houden publieke partijen aan voor structureel beheer en kwaliteitsbewaking van publieke data: kwaliteit en beschikbaarheid (verankering van datalevering in de service levels).
 6. Hoe kunnen we kunstmatige intelligentie inzetten om voorspellingen over het verkeer te doen door het combineren van de diversiteit aan publieke en private data?
 7. Wat betekent meer datagericht werken voor de ontwikkeling van kennis en competenties van de medewerkers bij de overheden?

Terugblik C-ITS

digitale infrastructuur Nederland

 1. In welke mate en tempo moet de fysieke infrastructuur intelligent worden (slimme of domme weg) en welke investeringen vergt dit. Hoe kan Rijkswaterstaat er voor zorgen dat aannemers rekening houden met in de tijd veranderende eisen?
 2. Hoe vernieuwen overheden hun wegkantsystemen optimaal, rekening houdend met de (alternatieven in de) toekomst?
 3. Hoe houdt Rijkswaterstaat voldoende invloed op standaarden (voor interoperabiliteit en security) die in internationaal verband worden ontwikkeld en vastgesteld?
 4. Hoe ziet de verkeerscentrale van de toekomst eruit en hoe kunnen we die stapsgewijs automatiseren? Wat leren we van het internationale project CHARM?
 5. Wat betekenen Smart Mobility maatregelen voor het aanleg en onderhoudsproces?