restduur grote incidenten

grote incidenten – van verkeerscentrale naar navigatiedienst 

De informatieketen van verkeerscentrale naar weggebruiker (en terug) wordt gevormd door verschillende partijen en schakels. De regionale (RVMC) of nationale verkeerscentrale (VCNL) signaleert een incident en maakt hier melding van. Deze melding wordt via verschillende schakels omgezet naar digitale informatie, door VCNL geleverd aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). NDW levert dit als open data. En een Service Provider als Wegstatus, haalt dit op van de NDW servers.

Keten van VC naar Waze

Vervolgens wordt de incidentmelding verstuurd aan de groep Nederlandse Waze vrijwilligers, die het incident valideren en doorgeven aan Waze: zodat het incident wordt meegenomen in het actuele routeadvies voor alle Waze gebruikers.

samen verbeteren van de interactie tussen VCNL en Waze

Hoewel het digitale transport van de informatie goed op orde is, zitten er op een aantal plekken vertragingen in het proces, die de tijdigheid van de incidentmelding beïnvloeden.

Samenwerking RWS-TS-BMA logo

Met dit project wil BOSMA Management en Advies samen met TripService en RijksWaterStaat onderzoeken waar deze vertragingen precies vandaan komen en of en hoe we deze vertragingen kunnen minimaliseren.

sneller en beter informeren

Doel van dit project is om weggebruikers die een navigatiesysteem zoals Waze gebruiken, sneller en beter te informeren over grote incidenten. Incidenten waar een hele rijbaan geblokkeerd is en waar je als weggebruiker liefst direct over geïnformeerd wil worden. Zodat je een langdurige vertraging door een ongeval kunt vermijden.