praktisch toepassen van verkeersdata

verkeersmeldingen – van verkeerscentrale naar navigatiedienst 

De informatieketen van verkeerscentrale naar weggebruiker (en terug) wordt gevormd door verschillende partijen en schakels. De regionale (RVMC) of nationale verkeerscentrale (VCNL) signaleert geplande of ongeplande gebeurtenissen en maakt hier melding van. Deze melding wordt via verschillende schakels omgezet naar digitale informatie en door partijen als VCNL of SPIN geleverd aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). NDW levert dit als open data. En een Service Provider als Wegstatus, haalt dit op van de NDW servers.

Plaatje keten

In dit project werken we samen met VCNL om de datastromen praktisch toe te passen en te zorgen dat we elkaars processen beter begrijpen. Om op die manier betere data te krijgen, maar ook beter te begrijpen wat de data precies betekent en met welke intentie die tot stand is gekomen. Zodat we samen met de groep Nederlandse Waze vrijwilligers zorgen dat deze informatie beter en sneller in Waze wordt geladen: zodat de geplande en ongeplande gebeurtenissen direct worden meegenomen in het actuele routeadvies voor alle Waze gebruikers.

samen verbeteren van de interactie tussen VCNL en Waze

Hoewel het digitale transport van de informatie goed op orde is, zitten er op een aantal plekken vertragingen in het proces, die de tijdigheid van de meldingen beïnvloeden.

Samenwerking RWS-TS-BMA logo

Met dit project onderzoekt BOSMA Management en Advies samen met TripService en RijksWaterStaat waar deze vertragingen precies vandaan komen en of en hoe we deze vertragingen kunnen minimaliseren.

sneller en beter informeren

Doel van dit project is om weggebruikers die een navigatiesysteem zoals Waze gebruiken, sneller en beter te informeren over grote incidenten en actuele wegwerkzaamheden. Incidenten of wegwerkzaamheden waar een hele rijbaan geblokkeerd is en waar je als weggebruiker liefst direct over geïnformeerd wil worden. Zodat je een langdurige vertraging door een ongeval kunt vermijden. En van het starten en stoppen van wegwerkzaamheden actueel op de hoogte wordt gehouden zodat je de weg niet mijdt als dit niet nodig is. Of niet onverwacht toch op een afgesloten weg stuit.