Navigatie altijd aan, zelfs bij wegwerkzaamheden

Het onderwerp digitale transformatie staat op steeds meer smart mobility agenda’s. Maar is vaak nog een behoorlijk abstracte term. Om de term digitale transformatie praktisch te maken, spraken we woensdag 21 oktober samen met Peter van der Veen en Wouter Giesen van TripService over hoe we door digitale transformatie zorgen voor betere begeleiding van weggebruikers langs de weg en met hulp van navigatie in het voertuig. Doorgaan met lezen “Navigatie altijd aan, zelfs bij wegwerkzaamheden”

samen naar smart mobility

De druk op de infrastructuur voor onze mobiliteit neemt steeds verder toe, zeker in stedelijke gebieden. Tegelijk volgen technische innovaties elkaar snel op. Dit zijn twee ontwikkelingen die samen komen bij Smart Mobility. slimmer van deur tot deur reizen, op een duurzame manier, dat is Smart Mobility.

Smart Mobility draait om het vinden van een intelligente, veilige en verbonden mobiliteitsstructuur. Voor een succesvolle aanpak staat het verbinden van de mobiliteitswensen van de gebruiker en de goede bereikbaarheid van jouw regio centraal. Doorgaan met lezen “samen naar smart mobility”

van testen naar doen

bouwstenen voor Smart Mobility

De afgelopen 9 jaar heb ik in het domein van mobiliteit een aantal zeer innovatieve projecten mogen leiden. Projecten waar belangrijke bouwstenen zijn ontwikkeld voor de mobiliteit van de toekomst. Projecten waar ik samen met collegae uit het internationale Smart Mobility werkveld tot aansprekende resultaten mocht komen. En waar waardevolle samenwerkingsrelaties zijn gesmeed. Doorgaan met lezen “van testen naar doen”

de reis begint

Voor mezelf beginnen. De start van mijn eigen bedrijf. BOSMA Management en Advies. Actief in het domein van mobiliteit. Onder het label Mobility40.

Als Smart Mobility expert werk ik het liefst aan projecten op het snijvlak van publieke en private partijen aan de ene kant en nieuwe technologie en innovatieve verkeers- en mobiliteits-diensten aan de andere kant. Doorgaan met lezen “de reis begint”