Talking Traffic

Min van I&M | juli 2016 –dec 2017 | Data top 10 overheid

real-time informatie uitwisseling

Talking Traffic is een meerjarig partnership tussen vijftien marktpartijen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de twaalf Beter Benutten-regio’s. Doel is het verbeteren van bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid.

Talking Traffic gaat over de real-time informatie-uitwisseling van verkeers-, voertuig- en wegkant informatie. Om de ontwikkeling van nieuwe mobiliteits- en verkeersmanagement oplossingen te ondersteunen.

De ontwikkeling van de iVRI is daar een mooi voorbeeld van. Een iVRI is een intelligente verkeersregelinstallatie, die interactief communiceert met voertuigen en fietsers. En bepaalde verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld hulpdiensten, voorrang kan geven. Inmiddels komen er steeds meer slimme iVRI verkeerslichten op belangrijke kruisingen in ons land.

data services hub van KPN

Met het consortium KPN en zijn onderaannemers Vialis, Technolution, Dynniq en TomTom, was de opdracht om te komen tot een data uitwisseling platform (KPN data services hub – DSH) en was ik namens Technolution verantwoordelijk voor de technische integratie met DSH.

Partnership Talking Traffic

De missie van de KPN-DSH is om weggebruikers tijdig te adviseren en te waarschuwen over zaken die buiten hun eigen directe gezichtsveld vallen; zodat weggebruikers tijdig kunnen reageren (snelheid, remmen, rijstrookkeuze, route) op de voor hun relevante situatie.

realiseren van maatschappelijk rendement

KPN Talking Traffic is een samenwerkingsverband van partijen die het beste bieden op het gebied van verbinden en verkeerskundige expertise. Hun visie:

  • KPN: “Nederland digitaal en veilig verbinden vanuit een neutrale positie, met het betrouwbaarste netwerk”
  • Vialis: “Wij maken infrastructuur intelligent”
  • Dynniq: “Enhance the flow of everyday life”
  • Technolution: “Samen werken aan slim verkeersmanagement”
  • PTV Group: “The mind of movement”

Meer informatie kan worden gevonden op de website Talking Traffic en op DSH van KPN verbindt partijen in realiseren van slimme mobiliteit