Praktijk Proef Amsterdam

Rijkswaterstaat | jan 2016 –apr 2018 | Smart Mobility

amsterdam zuidoost – het operationeel mobiliteit centrum

Het PPA-project in Amsterdam Zuidoost (PPAZO) onderzocht hoe de verkeersdruk voor, tijdens en na evenementen is te verminderen. De proef maakte gebruik van bestaande in-car technologie en van wegkant systemen om de drukte over de verschillende parkeergarages in het gebied te verdelen.

In de Amsterdam Johan Cruijff Arena is een Operationeel Mobiliteit Centrum geïnstalleerd, waar alle actoren aan 1 tafel zitten.  Door intensief samen te werken tijdens grote evenementen kunnen we het verkeer optimaal spreiden. Met individueel advies aan weggebruikers, afhankelijk van hun locatie en voorkeuren.

verkeersmanagement en verkeersinformatie als een dienst

Onderdeel van de proef was het verkennen van de mogelijkheden om verkeersmanagement- en verkeersinformatiediensten van gespecialiseerde bedrijven als een dienst af te nemen: as a Service. Waarbij deze diensten operationeel samenwerken met de verkeersmanagement systemen van overheden.

In PPAZO hebben we gekeken naar het verbinden van de actoren, die belang hebben bij een goede bereikbaarheid van het Amsterdam Johan Cruijff Arena gebied. Door alle stakeholders aan 1 tafel samen te brengen en hen te ondersteunen met uniforme verkeersinformatie.

gebruik maken van bestaande technologie

Als dwarsdenker heb ik voorgesteld om deze proef uit te voeren met bestaande technologie. Waar de samenwerking van alle stakeholders in 1 ruimte het verschil moet maken.

Met het consortium (KPN, DAT Mobility, Be-Mobile, Flitsmeister, BrandMKRS en Technolution) hebben we een pop-up verkeerscentrale gerealiseerd, die in het Operationeel Mobiliteit Centrum gebruikt is. Een uniform overzicht van de verkeerssituatie met een handelingsperspectief om concrete verkeersmaatregelen in te zetten.

Verkeersmaatregelen die, in samenwerking met de omliggende verkeerscentrales van de Metropool Regio Amsterdam, ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet. En via Flitsmeister en LiveCrowd, aan weggebruikers en evenementbezoekers als routeadvies worden gemeld.

wederzijds vertrouwen – een common operational picture

Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is wederzijds vertrouwen. Wederzijds vertrouwen dat de informatie correct is en dat we het over dezelfde verkeersmaatregelen hebben. Als vervolg op de proef hebben we daarom met hetzelfde consortium de Publiek Private Common Operational Picture (PPCOP) gerealiseerd.

Deze PPCOP zorgt er voor dat alle betrokkenen in het gebied een gelijk beeld hebben van de situatie op de weg. En dat alle betrokkenen van elkaar weten welke verkeersmaatregelen er zijn genomen. Zodat de pop-up verkeerscentrale uit de eerste fase van de proef nog beter ingezet kan worden.

technische integratie van verkeersmanagement systemen

schema_NL_v3-1721

In “ fase 1 wegkant” was ik integratiemanager voor de technische integratie van de verkeersmanagement systemen die samen de Praktijk Proef Amsterdam vormen.

Doel van deze fase van het project was om alle wegkantsystemen interactief met elkaar te laten samenwerken. Het actuele verkeersaanbod en de daarbij horende doorstroming van het verkeer bepaalt hoe de samenwerkende verkeerssystemen zich moeten gedragen. Vervolgens worden deze verkeersystemen daadwerkelijk anders ingesteld zodat het beoogde “regel-doel” wordt bereikt. En dat in een volcontinu en automatisch regelproces, waar input (doorstroming), maatregelen (nieuw regeldoel) en output (impact op de doorstroming) integraal met elkaar verbonden zijn.

Het project is afgesloten met een werkend systeem en een uitgebreide verkeerskundige evaluatie.

Meer informatie is te vinden op de website Praktijk Proef Amsterdam