Socrates 2.0

Rijkswaterstaat | aug 2016 –okt  2018 | Smart Mobility

doorontwikkeling van praktijk proef Amsterdam

SOCRATES2.0 is de Europese doorontwikkeling van de Praktijk Proef Amsterdam in Amsterdam ZuidOost (PPAZO) en voorziet voertuigbestuurders van slimmere verkeersinformatie en navigatiediensten. Zoals het kiezen van de slimste route (smart routing), het geven van rijstrookadvies en het melden van plotseling gevaarlijke situaties op de weg.

traffic management 2.0 in de praktijk

Namens Technolution mocht ik de systemen en samenwerkingsverbanden vanuit PPAZO verder brengen in SOCRATES2.0. Tijdens de opstart en ontwerp fase heb ik mede vorm gegeven aan de praktische invulling van Traffic Management 2.0 (TM2.0). Het TM2.0 concept verbindt centrale verkeersmanagement centrales met de dienstverleners die individuele weggebruikers ondersteunen.

framework TM2.0 – opschalen in Europa

De ambitie van SOCRATES2.0 is om een “framework” te ontwikkelen, waarbinnen de publieke verkeerscentrales en de private mobiliteitsdienstverleners interactief samenwerken. Om inhoud te geven aan het concept Traffic Management 2.0. En op die manier een optimaal gebruik van het wegennetwerk te realiseren.

In dit Europese samenwerkingsverband doen aan de publieke kant Rijkswaterstaat, City of Copenhagen, BASt Duitsland en MOW Vlaanderen mee, en aan de private kant MAPtm, Be-Mobile, Technolution, Here, BMW en BrandMKRS.

header1-amsterdam-beweging-snelweg

Meer informatie is te vinden op de website Socrates 2.0