AUTOPILOT

Provincie Noord Brabant | okt 2016 – okt 2018 | Autonomous Mobility

verbinden van eerder ontwikkelde bouwblokken

In de eerste proeven van AUTOPILOT hebben we aangetoond dat met gestandaardiseerde Internet of Things (IoT) koppelingen, gebaseerd op FIWARE en OneM2M, eerder ontwikkelde Smart Mobility bouwblokken eenvoudig kunnen worden aangesloten. Bouwblokken zoals de Smart Mobility diensten die in Spookfiles  en Talking Traffic ontwikkeld zijn.

De toepassing van IoT zorgt op die manier voor een laagdrempelig eco-systeem van innovatieve mobiliteitsdiensten die eenvoudig kunnen samenwerken.

internet of things

Namens Technolution heb ik aan AUTOPILOT gewerkt om de toegevoegde waarde van het Internet of Things aan te tonen voor het Autonome Voertuig.

doorontwikkelen Spookfiles

We hebben resultaten van de Hybride Test Omgeving in Noord-Brabant (de doorontwikkeling van Spookfiles) ingebracht in AUTOPILOT. Om hybride communicatie (4G cellulair en G5 wifi-p), gefaciliteerd door de FlowRadar van Technolution, in het voertuig te brengen. Met daaraan toegevoegd een in AUTOPILOT ontwikkelde verbinding naar de IoT cloud.

Spookfile architectuur

De bewezen technische infrastructuur van Spookfiles, zowel aan de kant van de weg als in het voertuig, brengt het IoT datatransport, zowel via cellulair als wifi-p, direct in de praktijk.

europese samenwerking

Het AUTOPILOT consortium is een pan-Europese samenwerking met een brede vertegenwoordiging van private en publieke partijen.

Meer informatie is te vinden op de website AUTOPILOT