Spookfiles

Provincie Noord Brabant | jan 2014 –dec 2017 | Hybride Communicatie

niet meer in de spookfile

De droom van iedere automobilist. Gewaarschuwd worden voordat je moet remmen voor een file. Vervolgens je snelheid verlagen en toch eerder op je werk.  Omdat de file als gevolg van het remmen van jouw en je collega automobilisten, helemaal niet meer ontstaat.

Het project Spookfiles was precies daar op gericht. Door de best mogelijke informatie op maat bij iedere automobilist te brengen op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Met een advies voor de snelheid waarmee de Spookfile wordt voorkomen. En jij en al die anderen gewoon eerder op plaats van bestemming zijn. Met lagere snelheid en minder uitstoot. Sneller, veiliger, goedkoper en groener.

ontwikkelen van een rijtaak ondersteunende dienst

Als programmamanager was ik namens Technolution verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een dienst voor rijtaak ondersteuning binnen het project Spookfiles. Inclusief de inrichting van de operationele omgeving. Om Spookfiles te voorkomen, door de slimme inzet van data en informatie. Een eerste stap in de digitale transitie naar de toekomst van mobiliteit.

Spookfiles was een mobiliteitsprogramma gericht op proeven met consumenten; eindgebruikers van mobiliteitsdiensten.

Spookfiles-2-liggend

in een aantal stappen

Als voorbereiding voor Spookfiles is er, gedurende 2014 en 2015, met meerdere consortia in een Publiek Private Samenwerking, een complete digitale infrastructuur opgetuigd: om real-time interactie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en wegkant systemen te faciliteren. Gebaseerd op ETSI genormaliseerde data over zowel cellulaire als wifi-p communicatiekanalen.

Spookfile architectuur

De publiek private samenwerking bestond uit de publieke partijen RWS, provincie Brabant, Brainport en de private partners Be-Mobile, Siemens, Vialis, V-Tron en Technolution.

In 2015 en 2016 hebben we gezamenlijk diverse proeven uitgevoerd om cellulaire communicatie te vergelijken met wifi-p communicatie: zowel qua privacy en security als qua performance.

blijf rijden met FlowPatrol

Met ons consortium, onder leiding van Technolution, hebben we een gebruikersdienst gerealiseerd richting weggebruikers. geleverd door de mobiliteitsdienst “FlowPatrol”.

De mobiliteitsdienst “FlowPatrol” levert, naast een cloudgebaseerde backoffice, een gebruikers app (Google en IoS) met rijtaakondersteuning. En is ontwikkeld om schokgolven in het verkeer te voorkomen. Zodat er geen “Spookfiles” meer op de weg staan.

De mobiliteitsdienst “FlowPatrol” wordt ondersteund door het after-market device “FlowRadar” om gebruik van wifi-p te faciliteren.

flowcontrol

hybride test omgeving noord brabant

In 2017 hebben we de mobiliteitsdienst “FlowPatrol” in de lucht gehouden als operationele gebruikersdienst. Dit ter voorbereiding op de hybride testomgeving Noord Brabant, geïnitieerd door het programma MobilityMoveZ.

De Hybride testomgeving Noord Brabant (HTO) is de doorontwikkeling van het project Spookfiles tot een operationele omgeving inclusief beheer.
Stakeholders aan de publieke kant: RWS, provincie Brabant en Brainport. De partners aan de private kant; Be-Mobile, Siemens, Vialis, V-Tron en Technolution.

Meer informatie is terug te vinden op website Spookfiles en Hybride Testomgeving als doorontwikkeling van Spookfiles A58