samen naar smart mobility

De druk op de infrastructuur voor onze mobiliteit neemt steeds verder toe, zeker in stedelijke gebieden. Tegelijk volgen technische innovaties elkaar snel op. Dit zijn twee ontwikkelingen die samen komen bij Smart Mobility. slimmer van deur tot deur reizen, op een duurzame manier, dat is Smart Mobility.

Smart Mobility draait om het vinden van een intelligente, veilige en verbonden mobiliteitsstructuur. Voor een succesvolle aanpak staat het verbinden van de mobiliteitswensen van de gebruiker en de goede bereikbaarheid van jouw regio centraal.

Smart-Mobility-4-1-212x300

naar een concreet resultaat

Door samenwerking met marktpartijen en andere stakeholders te realiseren, komen we tot concrete oplossingen die onze wegen (zowel fysiek als digitaal) letterlijk op elkaar aan laten sluiten.
BOSMA Management en Advies werkt resultaatgericht aan Smart Mobility projecten op het snijvlak van publieke en private partijen aan de ene kant en nieuwe technologie en innovatieve verkeers- en mobiliteits-diensten aan de andere kant. Hierbij ligt de focus op samenwerking met overheden, kennisinstellingen en mobiliteits- en technologiebedrijven.

Zo leveren we mobiliteit van begin tot eind:

  • Visie | Samen met onze experts leveren we een compleet uitvoeringsplan
  • Implementatie | We helpen met project- en programmamanagement
  • Instrumenten | We verzamelen de beste hardware, software en adviezen om de implementatie tot een succes te maken

samen sterker: samenwerking met Loendersloot groep

De missie van BOSMA Management en Advies is om partijen te verbinden en hen te ondersteunen naar een mooie toekomst als het gaat om mobiliteit. Door vanuit de menselijke maat te komen tot de juiste samenwerkingen. En vervolgens gebruik te maken van bewezen Smart Mobility oplossingen.

Om deze missie succesvol in al onze projecten waar te maken werken we samen met Loendersloot groep: een gerenommeerd adviesbureau dat zijn sporen verdiend heeft op alle aspecten van mobiliteit. Loendersloot groep en BOSMA Management en Advies delen daarbij dezelfde visie op hoe wij hedendaagse mobiliteitsuitdagingen aanvliegen. En Loendersloot groep heeft een brede expertise op het gebied van verkeer, vervoer, openbare ruimte en mobiliteit.