samen naar smart mobility

De druk op de infrastructuur voor onze mobiliteit neemt steeds verder toe, zeker in stedelijke gebieden. Tegelijk volgen technische innovaties elkaar snel op. Dit zijn twee ontwikkelingen die samen komen bij Smart Mobility. slimmer van deur tot deur reizen, op een duurzame manier, dat is Smart Mobility.

Smart Mobility draait om het vinden van een intelligente, veilige en verbonden mobiliteitsstructuur. Voor een succesvolle aanpak staat het verbinden van de mobiliteitswensen van de gebruiker en de goede bereikbaarheid van jouw regio centraal. Doorgaan met lezen “samen naar smart mobility”

de reis begint

Voor mezelf beginnen. De start van mijn eigen bedrijf. BOSMA Management en Advies. Actief in het domein van mobiliteit. Onder het label Mobility40.

Als Smart Mobility expert werk ik het liefst aan projecten op het snijvlak van publieke en private partijen aan de ene kant en nieuwe technologie en innovatieve verkeers- en mobiliteits-diensten aan de andere kant. Doorgaan met lezen “de reis begint”