Navigatie altijd aan, zelfs bij wegwerkzaamheden

Het onderwerp digitale transformatie staat op steeds meer smart mobility agenda’s. Maar is vaak nog een behoorlijk abstracte term. Om de term digitale transformatie praktisch te maken, spraken we woensdag 21 oktober samen met Peter van der Veen en Wouter Giesen van TripService over hoe we door digitale transformatie zorgen voor betere begeleiding van weggebruikers langs de weg en met hulp van navigatie in het voertuig.

Gewijzigde situatie! Navigatie UIT!

Deze borden hebben we allemaal al wel eens ergens zien staan. Een persoonlijke ergernis, omdat ik nog nooit heb meegemaakt dat mijn navigatie de weg niet wist. Steeds meer navigatie is (bijna) ALTIJD up-to-date, zelfs in tijdelijke situaties. Is het dan nog wel nodig om een dergelijk bord langs de weg te plaatsen?

Doel

Ons gesprek over het onderwerp ‘navigatie AAN’ is nog een keer te bekijken via https://youtu.be/3z8Q0b76Qog . We bespraken onder andere de mogelijkheden die er zijn om voortaan borden met ‘navigatie UIT’ achterwege te kunnen laten. En wat dit betekent voor de ontwikkelingen rond Smart Mobility. En hoe dit past binnen de digitale transformatie die op steeds meer agenda’s een plek krijgt.

Inhoud

Webinar Navigatie AAN, zelfs bij wegwerkzaamheden
terugkijken via https://youtu.be/3z8Q0b76Qog
Duur: 45 – 60 minuten

Jan Bosma en Peter van der Veen gaan in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Waarom wij vinden dat “Navigatie AAN” het startpunt moet zijn
  • Hoe wij op die manier praktisch invulling geven aan onze digitale transformatie
  • Hoe tijdelijke situaties zich manifesteren in de navigatie en langs de weg en wat dit betekent voor de wijze waarop we dit opslaan als data
  • Hoe we door dynamisch te sturen met navigatie, omgaan met de actuele dynamiek rond wegwerkzaamheden
  • Gewenste omleidingsroutes via de navigatie? Hoe dan?! En wat is eigenlijk het verschil tussen een omleiding langs de weg en de alternatieve route die de navigatie levert
  • En alle vragen die tijdens deze webinar naar boven kwamen