Reisinformatie diensten

gedragsbeïnvloeding met een informatiedienst

Provincie Gelderland | jan 2014 –dec 2016 | Traffic Informatie

Met Filejeppen altijd een actueel reisadvies op zak. Om je reizen te plannen, maar ook om een altijd een actueel overzicht tijdens je reis te hebben. Met Filejeppen plan en reis je multimodaal met de auto, het OV en de fiets.

Filejeppen is een samenwerking tussen Goudappel Coffeng en Technolution.

Namens Filejeppen was ik verantwoordelijk voor de realisatie van deze pre-trip / on-trip multimodale reis informatie dienst.

Filejeppen

Doel van deze dienst is om altijd een actueel reisadvies op zak te hebben. Zowel om reizen te plannen, maar ook tijdens de reis. De optimale route wordt vooraf, maar ook tijdens de reis, op strategische knooppunten geijkt.

Onder de vlag van het Beter Benutten-programma ‘ITS Informatiediensten’ is Filejeppen gelanceerd in maart 2014. En is tot en met 2016 actief geweest.

We zagen dat google maps de door ons geboden functies steeds beter leverde en hebben daarom eind 2016 besloten de dienst te beëindigen.

De achterkant van Filejeppen wordt nog steeds gebruikt door diverse lokale reisinformatie diensten, zoals Maastricht bereikbaar. https://www.maastrichtbereikbaar.nl/nl/

rij op Tijd

Provincie Zuid Holland | jan 2014 –dec 2014 | Traffic Informatie

RijOpTijd (gedragsbeïnvloeding op basis van gerichte communicatie rondom wegwerkzaamheden). Gebaseerd op Filejeppen, maar als web-app gepubliceerd. RijOpTijd zorgde voor real-time inzicht over het oponthoud rondom de wegwerkzaamheden in het Westland. Via een website en via een app op de Smart Phone.

RijopTijd.png

Namens het consortium RijOpTijd was ik verantwoordelijk voor de realisatie en de instandhouding van deze dienst tijdens de wegwerkzaamheden.

RijOpTijd is gerealiseerd in eerste helft van 2014 en was actief gedurende de 2e helft van 2014.

In Utrecht is RijOpTijd ook verkocht en gebruikt onder de naam Eitje van Utrecht.