Verkeerscentrales

Namens Technolution heb ik een aantal systemen mogen implementeren voor de dagelijkse verkeersmanagement operatie in verkeerscentrales. Het ging daarbij niet alleen om de implementatie, maar ook de overdracht naar beheer was van de succesvolle realisatie.

NRMO Zuid Holland

Provincie Zuid Holland | mei 2014 –apr 2015 | Traffic Management

NRMO Zuid Holland (verkeersmanagement): Netwerkbreed Regelscenario Management Omgeving. Een geïntegreerde verkeersmanagement omgeving die in de Verkeer Centrales van de gemeente Den Haag en de Provincie Zuid Holland draait, met als componenten een Netwerk Management Systeem (NMS), een VRI Manager en een DRIP Manager.

Voor de verdere professionalisering van lokale beheer- en bedienactiviteiten van wegkantsystemen, moeten wegbeheerders verkeersmanagement diensten kunnen aanbieden of  op zijn minst verregaand met elkaar samenwerken op het gebied van verkeersmanagement. De gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland hebben daarom besloten om een nauwe samenwerkingsrelatie aan te gaan op het gebied van lokaal en regionaal verkeersmanagement.

NMS MobiMaestro

NMS Utrecht

Provincie Utrecht | aug 2014 –dec 2015 | Traffic Management

Doel van dit project was het realiseren van een geïntegreerd Netwerk Management Systeem, waarmee voertuigverliesuren worden verminderd. Langs de leidraad van de landelijke regelaanpak.

Het NMS in Utrecht draait zowel bij Rijkswaterstaat als bij de Provincie Utrecht en kan daardoor verkeersmaatregelen in samenhang inzetten. Het NMS Utrecht wordt gerealiseerd met de inzet van MobiMaestro als standaardproduct voor regelscenario gebaseerd verkeersmanagement.

Architectuur NMS Utrecht